JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

 
advokátka se sídlem
Olbrachtova 599/8
29301 Mladá Boleslav

VÍTEJTE ! ! !

Jsem potěšena, že Vás mohu přivítat na internetových stránkách své advokátní kanceláře, a doufám, že zde naleznete většinu potřebných informací. Pokud některé údaje budete postrádat, kontaktujte nás.

 

Advokátní kancelář JUDr. Drahomíry Janebové Kubisové se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb (zde naleznete podrobnosti), a to jak podnikatelským subjektům v rámci jejich činnosti, tak i soukromým osobám při řešení běžných situací vyžadujících právní pomoc, ve kterých se může ocitnout každý z nás. Mezi klienty patří též obce s jejich specifickou problematikou. Základem naší činnosti je individuální přístup ke každému, kdo se na nás obrátí, s cílem poskytnout a zajistit všem klientům úplný servis.

To se daří zejména díky stabilní spolupráci se zavedenými a prověřenými odborníky, jako jsou notáři, daňový specialista či poradce, geodeti, soudní znalci, odhadci a další.

Právní služby poskytujeme v převážné většině formou osobních setkání, je však možné tak učinit též prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (jako je e-mail, fax či korespondenční cestou – bližší kontakty jsou uvedeny zde).

MOTTEM naší činnosti je spokojený klient, který se k nám s důvěrou vrací či nás doporučí svým přátelům a známým. Těším se na případné setkání s Vámi a bude mi ctí, pokud Vám budu jakkoliv nápomocna.

JUDr. Drahomíra Janebová Kubisová

Upozornění pro spotřebitele

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.